Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

25.10.2021İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı üzerine, TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi”, "İndirim ve mahsup işlemleri" ve "İhracat hesabının kapatılması" başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış ve Genelgeye EK: 2 (İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA TANINAN ÜLKELER) ve EK: 3 (İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE YER ALAN TUTARIN YÜZDE ELLİSİNİN TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI ÜLKELE) eklenmiştir. Devamı >>

25.10.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün 8427 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılması ile ilgili yazısı

84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılması hk.Devamı >>

25.10.202125 Ekim 2021 Tarihli, 31639 Sayılı Resmi Gazete

25.10.2021 Tarihli, 31639 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.10.202123 Ekim 2021 Tarihli, 31637 Sayılı Resmi Gazete

23.10.2021 Tarihli, 31637 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.10.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

22.10.2021Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Konulu Yazısı

İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hk. Devamı >>

22.10.202122 Ekim 2021 Tarihli, 31636 Sayılı Resmi Gazete

22.10.2021 Tarihli, 31636 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.10.2021İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Türkak tarafından 15 metotta daha akreditasyon sertifikası almaya uygun bulundu

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

1. Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
2. Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki C13 Tayini – IRMS Metodu (OIV-MAAS312-06)
3. Üzüm Ürünleri; C13 Tayini IRMS Metodu (AOAC 998.12)
4. Üzüm Ürünleri; Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
5. Protein Tayini (Dumas Metodu) (TS EN ISO 14891, TS EN ISO 16634-2)
6. Glikoz Şurubu; Kuru Madde İçeriği Tayini Kırılma İndisi Yöntemi (TS ISO 1743)
7. Makromoleküller ve Sulu Çözeltiler; pH Tayini Potansiyometrik Yöntem (TS 1436 ISO 976)
8. Plastikler; Yapı Tayini FT-IR Metodu (İşletme İçi Metot)
9. Plastikler; Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Camlaşma Sıcaklığının Tayini (TS EN ISO 11357-2)
10. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi-Viskoz, Belirli Cupro, Modal, Lyocell ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz) (TS EN ISO 1833-6)
11. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfirik Asit Kullanılan Yöntem)(TS EN ISO 1833-18)
12. Motorin; Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi (TS 6147 EN ISO 12937)
13. Baz Yağı; Viskozite İndisi Hesaplanması (TS ISO 2909)
14. Metalik Malzemeler -Dökme Demirler; Optik Emisyon Spektral Analiz Deneyi (ASTM E1999)
15. Metalik Malzemeler; Sertlik Deneyi Brinell (2,5HBw187,5) (TS EN ISO 6506-1)

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/duyurular/istanbul-laboratuvar-mudurlugu-turkak-tarafindan-15-metotta-daha-akreditasyon-serDevamı >>

21.10.2021Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Muayene Memuru Kaşesi konulu yazısı

Sözleşmeli muayene memuru ile muayene memuru arasında görev, yetki ve sorumluluklar açısından bir farklılık bulunmadığı; Sözleşmeli muayene memurlarının vergi tahakkukuna konu kaşelerini kullanmada muayene memuru ile aynı olduğu hk. Devamı >>

21.10.2021Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Başvuruların işleme konulabilmesi için söz konusu ürünlere ilişkin itirazların en geç 01/11/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

Kaynak: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9831.htmlDevamı >>

21.10.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün Özet Beyan Fazlalık Takibatı konulu yazısı

Dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen fazlalık kısım ile ilgili olarak gümrüğe sunulan menşe şehadetnamesinin söz konusu fazlalık kısmı da kapsadığı ve fazlalık kısmın menşeinin dökme eşyanın menşei ile aynı olduğu varsayılarak işlem yapılması gerektiği hk.Devamı >>

21.10.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün YKTS Ambar Çıkış İşlemleri konulu yazısı

BİLGE Sistemi Özet Beyan TC modülü-Ambar İşlemleri- Çıkış İşlemlerinde ambar çıkış işlemleri esnasında girilen eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının yanında kişinin ad ve soyad bilgisinin de yansıtılmasına ilişkin teknik düzenlemenin yapıldığı hk.Devamı >>

21.10.202121 Ekim 2021 Tarihli, 31635 Sayılı Resmi Gazete

21.10.2021 Tarihli, 31635 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.10.2021Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Sinema biletleri ile ilgili 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından satın alınan sinema biletleri toplu satış, kampanya ve promosyon olarak değerlendirilmeyecek.Devamı >>

20.10.202120 Ekim 2021 Tarihli, 31634 Sayılı Resmi Gazete

20.10.2021 Tarihli, 31634 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.10.2021AB/E-Ticarette KDV Paketi Bilgilendirmesi Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlüklerince hazırlanan IOSS ve numune işlemleri ile ilgili bilgilendirici broşürler ekte yer almaktadır.

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2021-5078.htmlDevamı >>

19.10.2021Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrük Yönetmeliği Ek 14 ‘e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında DUYURUSU

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrük Yönetmeliği Ek 14 ‘e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında DUYURUSU Kaynak: https://www.igmd.org.tr/gumruk-yonetmeligi-ek-14-e-uygun-doldurulmayan-beyannameler-hakkinda_haberiDevamı >>

19.10.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

19.10.2021İsviçre Konfederasyonu, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının 3 üncü maddesinde atıfta bulunulan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I i, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (1/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 19/10/2021 tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

19.10.202119 Ekim 2021 Tarihli, 31633 Sayılı Resmi Gazete

19.10.2021 Tarihli, 31633 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin