Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

2021 Yılı İthalat Rejimi tüm detay ve bağlantılarıyla beraber web sitemizde abonelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Detaylar için tıklayınız

Sevdiklerinizle hep birlikte olacağınız sağlık dolu nice mutlu yıllar dileriz, Mevzuat.Net


Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

05.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

05.05.2021EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi. hk yazı

EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi.Devamı >>

05.05.20211 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, AB ye, 22 Euro'ya kadar olan küçük gönderilerin ithalatında KDV muafiyeti kalkıyor!...

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek şekilde KDV kanunlarında önemli değişiklikler yapıyor. Bu durumdan, E-ticaret tedarik zincirindeki herkes, AB içindeki ve dışındaki çevrimiçi satıcılardan ve pazarlardan / platformlardan, posta operatörlerine ve kuryelere, gümrük ve vergi idarelerine, tüketicilere kadar herkes etkilenecek.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerden birisi de 22 Euro'ya kadar olan küçük gönderilerin ithalatında KDV muafiyeti kaldırılacak. Bu, AB'de ithal edilen tüm malların artık KDV'ye tabi olacağı anlamına geliyor. Üçüncü bölgelerden veya üçüncü ülkelerden ithal edilen düşük malların mesafeli satışı için yeni bir özel program oluşturulacak; Import One Stop Shop (IOSS). Amaç, KDV beyanını ve ödemesini basitleştirmek.Devamı >>

05.05.2021Gümrük İşlemlerinde Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) aranmaması hk yazı

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) veya yerine geçen belgenin gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacağı ve işlemlerin ifasının 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazı doğrultusunda yerine getirilmeye devam edileceği hk.Devamı >>

05.05.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 5/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 5/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

05.05.20213242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

05.05.202105 Mayıs 2021 Tarihli, 31475 Sayılı Resmi Gazete

05.05.2021 Tarihli, 31475 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

04.05.2021GAİB - Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranlarının belirlendiği belirtilmiştir. Buna göre; tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirime tabi tutulacaktır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;
a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Kaynak: www.gaib.org.trDevamı >>

04.05.202104 Mayıs 2021 Tarihli, 31474 Sayılı Resmi Gazete

04.05.2021 Tarihli, 31474 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

03.05.2021Brexit-Telafi Edici Vergi Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğmaktadır.

Mezkûr kanun hükmü uyarınca; serbest ticaret anlaşmasının (STA) ekini oluşturan menşe protokolünde “geri ödeme veya muafiyet yasağına” ilişkin hükümlere yer verilmesi halinde, Türk menşeli eşyanın karşı taraf ülkede tavizden yararlanabilmesi bu eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli serbest dolaşımda olmayan girdiye tekabül eden ithalat vergilerinin ülkemizde tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.

Kaynak:www.itkib.org.tr Devamı >>

03.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

03.05.2021DÜNYA GAZETESİ- İhracat ve üretime tam kapanma tehdidi

Mümessil ofislerinin ve dış ticaret şirketlerinin sokağa çıkma yasağından muaf olmaması, muafiyet kapsamında olan sektörlerde faaliyet gösterenlerin ise NACE kodu nedeniyle sıkıntı yaşaması, üretim ve ihracatı tehdit eder duruma geldi.

Kaynak: www.dunya.comDevamı >>

03.05.2021İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGEDevamı >>

03.05.202103 Mayıs 2021 Tarihli, 31473 Sayılı Resmi Gazete

03.05.2021 Tarihli, 31473 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.05.2021Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

01.05.202101 Mayıs 2021 Tarihli, 31471 Sayılı Resmi Gazete

01.05.2021 Tarihli, 31471 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.04.2021Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirimDevamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar ...)Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.


Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin