Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

18.09.2021Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddelerin gıdalarda kullanımı, piyasaya arzı ve ithalatına kısıtlamalar getirildi.Devamı >>

18.09.202118 Eylül 2021 Tarihli, 31602 Sayılı Resmi Gazete

18.09.2021 Tarihli, 31602 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.09.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu konulu Genelgesi

İşlenmiş kıymetli madenlerin 1000 rejim kodlu kati ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince ayar raporu aranması zorunluluğu bulunmadığı hk. Devamı >>

17.09.20212021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları HkDevamı >>

17.09.202117 Eylül 2021 Tarihli, 31601 Sayılı Resmi Gazete

17.09.2021 Tarihli, 31601 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.09.20212021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları HkDevamı >>

16.09.202116 Eylül 2021 Tarihli, 31600 Sayılı Resmi Gazete

16.09.2021 Tarihli, 31600 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

15.09.2021Saha denetimlerinde, akaryakıt satışlarında fiyat panosu ile pompa satış fiyatının karşılaştırılması hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işbirliği protokolleri uyarınca, yapılan saha denetimlerinde, akaryakıt satışlarında fiyat panosu ile pompa satış fiyatının karşılaştırılması ve herhangi bir aykırılığın tespiti halinde Saha Denetim Sistemine kaydı hk.Devamı >>

15.09.2021İşbirliği Protokolleri kapsamında petrol ve LPG piyasası denetimlerine 1.7.2021 den itibaren bir yıl süreyle devamı

İşbirliği Protokolleri kapsamındaki petrol ve LPG piyasasında yapılacak denetimlere 01.07.2021 tarihinden itibaren bir yıl süreyle devam edilmesi hk.Devamı >>

15.09.2021Elektronik Menşe Şahadetnamesi -Lübnan ve elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel liste

Lübnan tarafından düzenlenen elektronik menşe kontrol adresleri ile elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel liste hk.Devamı >>

15.09.2021Tomruk İhracat Başvuru Yöntemi

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2018/2) ise 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğler değişikliği kapsamında;

• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)

kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimizce onaylanmakta ve kayda alınmaktadır

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerini izlemeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarını mail ile göndermeyiniz.

Kaynak: oaib.org.tr Devamı >>

15.09.2021Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin, Amaç, Dayanak, Beyaz/Siyah/Gri liste, Eşleştirilmiş beyaz liste, IMEI numarası beyaz/siyah/gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı ve Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar başlıklı madde eklendi.Devamı >>

15.09.2021Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin, Tanımlar, Başvuru Mercii ve Yürütme maddelerinde değişiklik yapıldı.Devamı >>

15.09.202115 Eylül 2021 Tarihli, 31599 Sayılı Resmi Gazete

15.09.2021 Tarihli, 31599 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

14.09.2021Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İplerine İlişkin Bilgilendirme

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bakanlık tarafından 2021 yılı okul dönemi tekstil ürünlerinde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünlerin Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği uyarınca “TS EN 14682-Çocuk giysilerinde güvenlik-çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler” standardına uygun olmamasından doğan güvensizliklere ilişkin Bakanlıkça idari para cezası, ilan, piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yaptırımlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

RAPEX (Topluluk Hızlı Alarm Sistemi) tarafından son 3 yılda toplanan ürünlerle ilgili yapılan 148 bildirimden 54'ünün AB üyesi ülkelerce çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığı belirtilmiştir. Bu ürünlerin piyasa denetiminin Bakanlık tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. Ek olarak, 12/3/2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereğince AB üyesi olmayan ülkelere ihraç edilecek ürünlerin güvenli olması gerekliliğini hüküm altına alarak, uygun olmayan ürünlere yönelik yeni yaptırımlar öngörülmektedir.

Bu kapsamda hem çocuklarımızın sağlığını korumak hem de AB'de Türk ürünlerinin imajını koruyarak olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve ihracatçılarımızın bahsi geçen mevzuat ve standartlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Kaynak: itkib.org.trDevamı >>

14.09.2021Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün Hurda Metal İthalatı hk. YAZISI

Antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması hk.Devamı >>

14.09.202114 Eylül 2021 Tarihli, 31598 Sayılı Resmi Gazete

14.09.2021 Tarihli, 31598 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

13.09.2021Brexit-Teknik Düzenlemeler-CE İşaretinin Geçerlilik Tarihi

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Birleşik Krallık tarafından yeni bir açıklama yapıldığı, AB pazarına arz edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme işareti olan CE işaretinin çoğu ürün grubu için BK’da geçerlilik süresinin, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi amacıyla bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak BK tarafından paylaşılan güncel bildirimler için: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Kaynak: itkib.org.tDevamı >>

13.09.202113 Eylül 2021 Tarihli, 31597 Sayılı Resmi Gazete

13.09.2021 Tarihli, 31597 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

13.09.202112 Eylül 2021 Tarihli, 31596 Sayılı Resmi Gazete

12.09.2021 Tarihli, 31596 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin