Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

29.11.2023Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:?2023/22)

Elektrik motorundan tahrikli olan binek otomobillerinin ithalinde AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen İzin Belgesi aranır. Devamı >>

29.11.202329 Kasım 2023 Tarihli, 32384 Sayılı Resmi Gazete

29.11.2023 Tarihli, 32384 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.11.2023TMO İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları İhalelerinde Uyg. Usul Esaslar Hk Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı

30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

28.11.20232012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Tamamlama vizesi başlıklı 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişiklikle; bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak; Bu değişikliğe istinaden EK-11 (Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu) de değiştirildi.Devamı >>

28.11.2023Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gtipli V-kayışları ithalatında damping soruşturması açıldı

Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları (v-kayışları) ithalatında damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

28.11.2023Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34, 4412.39 gtipli kontrplaklar ithalatında damping soruşturması

Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı kontrplaklar ithalatında damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

28.11.202328 Kasım 2023 Tarihli, 32383 Sayılı Resmi Gazete

28.11.2023 Tarihli, 32383 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.11.2023Hindistan menşeli sfero dökme demirden tüp ve boruların AB ye ithalatında anti-damping vergisinde değişiklik

22.11.2023 tarihli AB resmi gazetesinde yayımlanan EU 2023/2605 sayılı Karar ile, (EU) 2022/926 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre;

Hindistan menşeli 7303 00 10 ve 7303 00 90 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sfero dökme demirden (küresel grafitli dökme demir olarak da bilinir) tüp ve boruların ithalatında Electrosteel Castings Ltd (TARIC additional code: C055) isimli şirkete %0 olarak uygulanan antidamping vergi oranı %7 oldu. Devamı >>

27.11.2023ÇİN menşeli belirli demir veya çelik bağlantı elemanlarının AB ye ithalatında anti-damping vergisinde değişiklik

22/11/2023 tarihli AB resmi gazetesinde yayımlanan EU 2023/2602 sayılı Karar ile, (EU) 2022/191 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre;

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli belirli demir veya çelik bağlantı elemanlarının ithalatına uygulanan kesin anti-damping vergisi kapsamındaki ihracatçı üretici firmalara eklenen Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. isimli (TARIC additional code: 899U) şirket için %39,6 oranında anti-damping vergisi uygulaması getirilmiştir.Devamı >>

27.11.2023PAAMK - Fatura/Menşe Beyanları hk.

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi ve Bölgesel Konvansiyon kapsamında kullanılan fatura/menşe beyanlarının kontrol edilmesine ilişkin olarak gümrük idarelerinde farklı uygulamaların bulunduğunun anlaşılması üzerine tereddüt yaşandığı görülen hususlara ilişkin değerlendirmeler hkDevamı >>

27.11.2023İtalya Menşe Şahadetnameleri Sonradan Kontrol Adresleri Hk.

İtalya nezdinde düzenlenen menşe belgelerinin doğruluğunun https://co.camcom.infocamere.it/ adresinden kontrol edilebileceği hk.Devamı >>

27.11.2023Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler - Menşe konulu yazısı

03.05.2023 tarihinden önce tescil edilen beyannameler kapsamı eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler menşeli olduğuna ilişkin başkaca bir tespit olmaması kaydıyla, sadece menşe şahadetnamesi olmaması nedeniyle düzenlenmiş olan ek tahakkuk ve ceza kararlarının kaldırılması hk.Devamı >>

27.11.202327 Kasım 2023 Tarihli, 32382 Sayılı Resmi Gazete

27.11.2023 Tarihli, 32382 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.11.202326 Kasım 2023 Tarihli, 32381 Sayılı Resmi Gazete

26.11.2023 Tarihli, 32381 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.11.2023Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı


24 Kasım 2023

Bakanlığımızca 5-6-7 Aralık 2023 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” görselde verilen program akışı kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Programa katılım ücretsiz olup kontenjan 1000 kişi ile sınırlıdır. Katılım sağlayabilmek için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmaması önem arz etmektedir. Mail adreslerinde sorun olması durumunda bağlantı linki katılımcılara iletilememektedir.

Eğitim programı sonunda, tüm eğitimin en az üçte ikilik kısmına katılım sağlayan katılımcılara dijital Katılım Belgesi gönderilecektir. Katılım Belgelerinin hatasız gönderilebilmesi adına, bağlantı linkine giriş yaparken istenilen bilgilerin doğruluğu önem arz etmektedir. Devamı >>

25.11.2023Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı güneş paneli ithalatında damping soruşturması açıldı

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler (güneş paneli) ithalatında damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

25.11.2023Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.Devamı >>

25.11.2023DENSEB-Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketine, 12/6/2030 tahine kadar işletme yetkisi verildi.

2000/398 sayılı Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda yapılan değişiklikle; Denizli Serbest Bölgesini Kurup işletme yetkisi 12/6/2030 tahine kadar, DENSEB-Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketine verilmiştir.Devamı >>

25.11.202325 Kasım 2023 Tarihli, 32380 Sayılı Resmi Gazete

25.11.2023 Tarihli, 32380 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.11.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin