Son Dakika Haberler

05.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

05.05.2021EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi. hk yazı

EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi.Devamı >>

05.05.20211 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, AB ye, 22 Euro'ya kadar olan küçük gönderilerin ithalatında KDV muafiyeti kalkıyor!...

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek şekilde KDV kanunlarında önemli değişiklikler yapıyor. Bu durumdan, E-ticaret tedarik zincirindeki herkes, AB içindeki ve dışındaki çevrimiçi satıcılardan ve pazarlardan / platformlardan, posta operatörlerine ve kuryelere, gümrük ve vergi idarelerine, tüketicilere kadar herkes etkilenecek.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerden birisi de 22 Euro'ya kadar olan küçük gönderilerin ithalatında KDV muafiyeti kaldırılacak. Bu, AB'de ithal edilen tüm malların artık KDV'ye tabi olacağı anlamına geliyor. Üçüncü bölgelerden veya üçüncü ülkelerden ithal edilen düşük malların mesafeli satışı için yeni bir özel program oluşturulacak; Import One Stop Shop (IOSS). Amaç, KDV beyanını ve ödemesini basitleştirmek.Devamı >>

05.05.2021Gümrük İşlemlerinde Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) aranmaması hk yazı

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) veya yerine geçen belgenin gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacağı ve işlemlerin ifasının 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazı doğrultusunda yerine getirilmeye devam edileceği hk.Devamı >>

05.05.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 5/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 5/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

05.05.20213242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

05.05.202105 Mayıs 2021 Tarihli, 31475 Sayılı Resmi Gazete

05.05.2021 Tarihli, 31475 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

04.05.2021GAİB - Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranlarının belirlendiği belirtilmiştir. Buna göre; tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirime tabi tutulacaktır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;
a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Kaynak: www.gaib.org.trDevamı >>

04.05.202104 Mayıs 2021 Tarihli, 31474 Sayılı Resmi Gazete

04.05.2021 Tarihli, 31474 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

03.05.2021Brexit-Telafi Edici Vergi Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğmaktadır.

Mezkûr kanun hükmü uyarınca; serbest ticaret anlaşmasının (STA) ekini oluşturan menşe protokolünde “geri ödeme veya muafiyet yasağına” ilişkin hükümlere yer verilmesi halinde, Türk menşeli eşyanın karşı taraf ülkede tavizden yararlanabilmesi bu eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli serbest dolaşımda olmayan girdiye tekabül eden ithalat vergilerinin ülkemizde tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.

Kaynak:www.itkib.org.tr Devamı >>

03.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

03.05.2021DÜNYA GAZETESİ- İhracat ve üretime tam kapanma tehdidi

Mümessil ofislerinin ve dış ticaret şirketlerinin sokağa çıkma yasağından muaf olmaması, muafiyet kapsamında olan sektörlerde faaliyet gösterenlerin ise NACE kodu nedeniyle sıkıntı yaşaması, üretim ve ihracatı tehdit eder duruma geldi.

Kaynak: www.dunya.comDevamı >>

03.05.2021İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGEDevamı >>

03.05.202103 Mayıs 2021 Tarihli, 31473 Sayılı Resmi Gazete

03.05.2021 Tarihli, 31473 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.05.2021Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

01.05.202101 Mayıs 2021 Tarihli, 31471 Sayılı Resmi Gazete

01.05.2021 Tarihli, 31471 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.04.2021Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirimDevamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar ...)Devamı >>

30.04.2021GİB- Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin 30 Nisan 2021 Cuma Günü Vergi Mükellefleri Borçlarını Ödeyebilmeleri Amacıyla Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulacaktır.

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır. Devamı >>

30.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

30.04.2021Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde yapılan değişiklikle; programın yönetim altyapısı, Bakanlığın yeniden organizasyonuna ilişkin yapılan değişiklik kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu; bu çerçevede, tebliğin program yönetimine ilişkin hükümlerinde yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde düzenleme yapıldı; Ar-Ge yüklenicisi tanımında yer alan işletmeyi ibaresi Türkiye de yerleşik sermaye şirketini olarak değiştirildi; Tebliğe Ar-Ge süreci , Üretime yönelik yatırım süreci ve Yatırım projesi tanımları eklendi; Destek kapsamına alınan projeler için yatırım faaliyetleri ibaresi üretime yönelik yatırım faaliyetleri olarak değiştirildi; Yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilecek, ayrıca, bu çerçevede yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur; KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir.Devamı >>

30.04.2021Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (Petrol Piyasası Kanunu, LPG piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu...)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmıştır (5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7226 sayılı Torba Kanunu...)Devamı >>

30.04.2021Geceleme hizmetleri için KDV oranı 1-30 Haziran arasında da yüzde 1 olarak uygulanacak

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici madde ile; Geceleme hizmetleri için KDV oranı 1-30 Haziran arasında da yüzde 1 olarak uygulanacak (Yürürlük; 1/6/2021)Devamı >>

30.04.202130 Nisan 2021 Tarihli, 31470 Sayılı Resmi Gazete

30.04.2021 Tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.04.2021T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu yazısı

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

29.04.2021Bilge Sisteminde Bir Beyannamede İki Farklı Tür Teminatın Seçilebilir Olması Hakkında

Derneğimizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na muhatap 11.02.2021 tarih, 2021/0651-BU sayı ve "Bilge Sisteminde Bir Beyannamede İki Farklı Tür Teminatın Seçilebilir Olması" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

29.04.2021Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Tam Kapanma Tedbirleri Konulu DUYURUSU

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Tam Kapanma Tedbirleri Konulu DUYURUSU

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

29.04.2021Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Muafiyeti Hakkında – Önemli Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge göndermiştir. Genelgede temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatılmıştır. Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edilmiştir.

Genelgede görev belgeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

Kaynak: itkib.org.tr Devamı >>